REGULAMIN SPRZEDAŻY KURSU ON-LINE “Obudź mięśnie dna miednicy”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZAKRES USŁUG, WYMAGANIA TECHNICZNE
 2. Regulamin, który czytasz (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług on-line (usług elektronicznych) przez MEDIRE. GABINET FIZJOTERAPII I MASAŻU KATARZYNA PETELA z siedzibą przy ul. Milczańskiej 18G/10, 61-131 Poznań, NIP 5791727332 (dalej „Organizator”) w zakresie kursu on-line pt. “Obudź mięśnie dna miednicy”.
 3. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem hello@cialobychcialo.pl
 4. Dostępne są dwie wersje kursu – wersja STANDARD oraz wersja PREMIUM.
 5. PRZEDMIOT UMOWY
 6. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Organizatora usług polegających na zorganizowaniu kursu on-line pt. “Obudź mięśnie dna miednicy” (dalej „Kurs”). Kurs przeznaczony jest dla kobiet. Celem Kursu jest przekazanie wiedzy na temat mięśni dna miednicy. 
 7. Kurs trwa od 18 maja do 7 czerwca 2020 roku, przy czym Uczestnicy mają zagwarantowany dostęp do materiałów składających się na Kurs do dnia 7 czerwca 2021 roku.
 8. Treści merytoryczne w Kursie zostały sporządzone przez Organizatora.
 9. Organizator informuje, że przed podjęciem wykonywania ćwiczeń mięśni dna miednicy wskazana jest konsultacja lekarska. Uczestnik kursu wykonuje ćwiczenia na własną odpowiedzialność.
 10. Kurs składa się z sześciu modułów:

MODUŁ 1: ANATOMIA I ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA – w tym module:

 • dowiesz się, gdzie znajdują się mięśnie dna miednicy
 • jakie warstwy mięśni tworzą dno miednicy i jak każdą z nich uaktywniać
 • jakie funkcje pełnią mięśnie dna miednicy i co dzieje się, gdy nie pracują prawidłowo
 • jak ustawić ciało do ćwiczeń w pozycji siedzącej
 • poznasz techniki rozluźniające ciało, z których będziesz mogła korzystać na przykład w przerwach w pracy przy komputerze

 

MODUŁ 2: OBUDŹ CIAŁO – w tym module:

 • poznasz sposób na łagodzenie się napięć w ciele
 • rozruszasz całe ciało
 • poznasz sposoby pomagające w ćwiczeniach mięśni dna miednicy
 • poznasz zasady prawidłowego oddychania w czasie ćwiczeń
 • wykonasz z nami cały trening w pozycji stojącej

 

MODUŁ 3: LEŻYMY? ALE ĆWICZYMY! – w tym module:

 • poznasz trening w pozycji leżącej
 • dowiesz się, jak sprawdzić czy dobrze aktywujesz mięśnie
 • sprawdzisz czy ćwicząc mięśnie dna miednicy przypadkiem nie napinasz innych mięśni
 • połączysz napięcie mięśni dna miednicy z napięciem innych mięśni
 • przekonasz się jak wyobraźnia ułatwia trening
 • dowiesz się, dlaczego mówimy nie klasycznym brzuszkom

 

MODUŁ 4: NOWE WYZWANIA – w tym module:

 • poznasz trening w pozycji klęku podpartego
 • połączysz skurcz mięśni dna miednicy z ruchem ciała i oddechem
 • poczujesz jak pracują Twoje mięśnie na 100% a jak na 10% możliwości
 • poznasz zasady ćwiczeń mięśni dna miednicy w nietrzymaniu moczu
 • dowiesz się więcej o profilaktyce, objawach i leczeniu nietrzymania moczu, zespołu pęcherza nadreaktywnego, zapalenia pęcherza

 

MODUŁ 5: DOBRE NAWYKI – w tym module:

 • nauczysz się uaktywniać mięśnie dna miednicy podczas codziennych czynności: wstawania z krzesła, wchodzenia po schodach, podnoszenia przedmiotów z podłogi
 • nauczysz się korzystać z toalety tak, aby nie obciążać dna miednicy
 • dowiesz się jak kaszleć i kichać, aby chronić mięśnie
 • poznasz zasady ćwiczeń mięśni dna miednicy w czasie ciąży i po porodzie

 

MODUŁ 6: TWÓJ TRENING – w tym module:

 • wykonasz z nami codzienny trening mięśni dna miednicy
 • upewnisz się, że pamiętasz jak uaktywniać wszystkie warstwy mięśni dna miednicy
 • poznasz nowe techniki wizualizacji w czasie treningu
 • poznasz nowe techniki relaksacji po treningu
 • poczytasz o gadżetach wykorzystywanych do ćwiczeń mięśni dna miednicy: kulkach gejszy, stożkach dopochwowych.

 

 1. Do korzystania z Kursu konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu za pomocą przeglądarki internetowej, a także konta e-mail.
 2. Część Kursu, dostępna po wykupieniu wersji PREMIUM, świadczona będzie za pomocą portalu www.facebook.com, a więc do korzystania z niego potrzebne jest posiadanie konta na tym portalu.
 3. Podczas korzystania z Kursu zabronione jest dostarczanie przez użytkowników – w szczególności na portalu Facebook – treści bezprawnych.

 

 1. Uczestnicy, którzy wykupią wersję PREMIUM kursu, będą mieli dodatkowo możliwość udziału w zamkniętej grupie na portalu Facebook. Za pomocą tej grupy istnieje możliwość indywidualnego zadawania pytań podczas tzw. transmisji live. Grupa jest także platformą do konsultacji pomiędzy Uczestnikami.
 2. Zawartość merytoryczna kursu on-line udostępniana będzie za pośrednictwem platformy internetowej prowadzonej przez Organizatora, a w przypadku wersji PREMIUM dodatkowe materiały publikowane będą na portalu Facebook.
 3. Moduły składające się na Kurs, o których mowa w pkt II.3., zostaną udostępnione 18 maja 2020

III. ZOBOWIĄZANIA STRON

 1. Organizator zobowiązuje się do terminowego udostępnienia Uczestnikowi materiałów szkoleniowych zgodnie z pkt II.10.;
 2. Uczestnik zobowiązuje się do terminowego uiszczenia całej ceny za Kurs.
 3. ZAKUP KURSU, CENA I SPOSÓB ZAPŁATY
 4. Cena Kursu w wersji STANDARD wynosi 169 zł brutto, w wersji PREMIUM – 199 zł brutto.
 5. Zakupu kursu możesz dokonać do 18 maja 2020 roku.
 6. Zakupu kursu dokonuje się poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, podanie swoich danych osobowych oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” na stronie internetowej www.cialobychcialo.pl Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” powoduje wysłanie do Ciebie automatycznej wiadomości e-mail potwierdzającej zakup Kursu. Umowa zostaje zawarta w momencie naciśnięcia przez Ciebie przycisku „Zamawiam i płacę”, przy jednoczesnej akceptacji niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnik może wybrać jedną z następujących form płatności za Kurs:
 8. Płatność online za pośrednictwem systemu płatności PayU.
 9. Płatność przelewem na konto bankowe, w sytuacji, kiedy transakcja za pomocą systemu nie jest możliwa – prosimy w takiej sytuacji o kontakt hello@cialobychcialo.pl
 10. Organizator wystawia rachunek (kwota na rachunku nie będzie zawierać podatku VAT, ponieważ Organizator nie jest płatnikiem tego podatku), doręczaną w formie elektronicznej.
 11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 12. Jako uczestnikowi Kursu nie przysługuje Ci ustawowe prawo odstąpienia od umowy kupna Kursu (nie stosuje się art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta), ponieważ prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w szczególności zastosowanie ma punkt 13 –  w odniesieniu do cyfrowych produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu.
 13. Mimo powyższego, możesz odstąpić od umowy zakupu Kursu, jeśli w pierwszych 7 dniach Kursu zapoznasz się ze wszystkimi materiałami zamieszczonymi na platformie Kursu i wykonasz wszystkie ćwiczenia z Modułów 1-2, a mimo to uznasz, że niczego się nie nauczyłaś. Wyślij do Organizatora w tej kwestii wiadomość e-mail najpóźniej dnia 25 maja 2020 roku.
 14. DANE OSOBOWE
 15. Twoje dane osobowe podane przy zakupie Kursu będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora (administrator danych) na cele przeprowadzenia Kursu.
 16. Organizator oświadcza, że stosuje wobec Twoich danych osobowych odpowiednie środki zabezpieczające – zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 29 kwietnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 17. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim, a jedynie osobom upoważnionym przez Organizatora w celu przeprowadzenia Kursu.
 18. Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 19. Pamiętaj, że zawsze służy Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 20. Możesz też sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych na cele marketingowe.

VII. REKLAMACJE

 1. Ewentualne reklamacje co do Kursu możesz składać w formie mailowej na adres hello@cialobychcialo.pl
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformuje Cię o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem podlega prawu polskiemu.